De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Watertoets

Heb je bouwplannen? Dan moet de Provincie beoordelen of jouw project geen schadelijk effect heeft op het watersysteem als:

  • je project gelegen is in een stroomgebied van een waterloop die de Provincie beheert,
  • de bijkomende verharding groter is dan 1000 m²,
  • je project gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied,
  • je project gelegen is op minder dan 10 meter van de waterloop.

 

Voldoet jouw project aan deze criteria ? Dan kijk je best na in het provinciaal beleidskader wateradviezen of er specifieke aandachtspunten zijn bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater waarmee je bij het ontwerpen van je project rekening moet houden.

Het provinciaal beleidskader omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart, die rekening houdt met de bodemeigenschappen en het overstromingsrisico van elk stroomgebied.

Via het geoloket ‘Waterlopen’ controleer je of de dimensioneringsgetallen voor de infiltratie volstaan of moeten worden aangepast voor jouw project. De normenkaart kan je als professional in je eigen GIS-systeem integreren via een WMS-webservice. Hulp nodig? Raadpleeg je GIS-coördinator of de handleiding van je GIS-software.

Daarnaast vind je in het beleidskader ook wanneer je hergebruik in rekening mag brengen, welke voorwaarden de Provincie oplegt voor overstromingsveilig bouwen, hoe je verlies aan ruimte voor water moet compenseren, welke aandachtspunten er zijn bij projecten in de onmiddellijke omgeving van een gerangschikte waterloop enzovoort.

Heb je na het doornemen van het provinciaal beleidskader toch nog vragen over hoe je het waterverhaal binnen jouw project aanpakt? Neem dan zeker contact op. 

Stel een vraag

dienst Integraal waterbeleid

+32 9 267 76 66