Geoloket Waterlopen

De atlassen van de onbevaarbare waterlopen zijn volledig digitaal ontsloten. Je vindt ze op: 

 

Opgelet: de url www.gisoost.be/waterlopen is niet langer actief. Gebruik de nieuwe link naar Gisoost om het geoloket van de waterlopen te raadplegen.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’ goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Deze atlas vervangt de analoge atlassen. Het is mogelijk dat de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen komt met de situatie op het terrein. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek start op 1 september 2021 en verloopt via de website van Integraal Waterbeleid. Op die website kan je alle informatie (achtergrondinformatie, kaartapplicatie en inspraakformulier) raadplegen.

Stel een vraag