Omgevingsvergunning in beroep

Wil je een beroep instellen bij de deputatie tegen een beslissing of een stilzwijgende weigering van een college van burgemeester en schepenen over een omgevingsvergunningsaanvraag? Volg dan de procedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit. De wetteksten kan je nalezen op omgevingsloket Vlaanderen.

Hoe kan je een beroep indienen?

Dien een beroep in als: 

Meer info?

Stel een vraag

Omgevingsvergunningen - in beroep

+32 9 267 75 70