Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender

De Dendervallei kent belangrijke uitdagingen op vlak van demografie, economie, mobiliteit, open ruimte en klimaat. Deze vergen een geïntegreerde aanpak en gebiedsgerichte samenwerking tussen Vlaamse, provinciale en lokale actoren.

Via het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender maken de Provincie en de Vlaamse Overheid die gebiedsgerichte samenwerking mogelijk, faciliteren we visievorming en stimuleren we de realisatie van projecten die in de Dendergemeenten bijdragen aan de bouwshift, de creatie van een productief landschap en een veerkrachtig groenblauw netwerk. Zo verbeteren we de omgevingskwaliteit in de Dendervallei, temperen we de effecten van klimaatverandering en creëren we economische groei.

Hiermee zetten we de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Dendervallei verder die de Provincie de voorbije jaren met het Strategisch Project Denderland en de BRV Proeftuin Dendervallei startte.

Hoe gaan we te werk?

  • Voor iedere uitdaging zetten we een werf op. Dat is een samenwerkingsverband waarin een bovenlokaal partnerschap samen met lokale actoren een gezamenlijke visie, aanpak en actieprogramma uitwerkt.
  • We versterken de realisatiekracht van de Dendergemeenten, verenigingen, burgers en bedrijven door binnen iedere werf de realisatie van hefboomprojecten te ondersteunen. Dat zijn lokale acties met een bovenlokale relevantie die de gezamenlijk visie en het actieprogramma voor de hele Dendervallei helpen uitvoeren.

Actueel

Het lopende programma Ruimte voor Water- Dendervallei vormt de eerste werf binnen T.OP Dender. In 2021 werd de tweede Werf ‘Groenblauwe Denderflanken’ opgestart, die inzet op de realisatie van een samenhangend en klimaatadapatief groenblauw netwerk op de Denderflanken

In 2022 verkent de programmaregie samen met de stuurgroep van T.OP Dender rond welke uitdagingen er bijkomende werven en hefboomprojecten worden opgestart.

Daarnaast werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de realisatie van een Beleefbare en Energieke Dendervallei.

Timing

De programmawerking startte eind 2020 en heeft geen einddatum. De stuurgroep van T.OP Dender monitort de resultaten en voortgang via een actieprogramma dat jaarlijks wordt geactualiseerd en geëvalueerd.

Budget

100 000 EUR (jaarlijks) 

Partners

Kernpartners: Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse overheid (Departement Omgeving, de Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos)

Partners: Aalst, Affligem, Denderleeuw, Dendermonde, Haaltert, Lebbeke, Liedekerke, Lierde, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen.

Gemeenten

Aalst, Affligem, Denderleeuw, Dendermonde, Haaltert, Lebbeke, Liedekerke, Lierde, Roosdaal, Ninove, Geraardsbergen.