Ruimte voor water - Samen werken aan een Dender in balans

Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering zorgen er voor dat de Dendervallei gevoelig is voor overstromingen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en werken samen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Het doel? Zoeken naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw,… Meer info vind je in het ambitiedocument en op de website Ruimte voor water.

Ruimte voor Water Dendervallei vormt de eerste Werf van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender. Naast een overkoepelende strategie voor de Dender worden in deze Werf ook al concrete stappen tot realisatie gezet. Zo worden momenteel een aantal lokale hefboomprojecten ondersteund die al tijdens de planopmaak meer ruimte aan water te geven: 

 • Ontharding Den Bleek en Pilootproject planologische ruil (Geraardsbergen)
 • Landschapspark Burchtdam (Ninove)
 • Meer broek voor de Mansbroeken (Affligem)

Een aantal van deze projecten bouwen voort op ontwerpend onderzoek ‘Klimaatadaptieve buurten’ waarin de Provincie samen met de Universiteit Gent naging met welke maatregelen de omgevingen van Ninove-Zuid en Moerbeke-Viane (Geraardsbergen) zich kunnen voorbereiden op het klimaat van de toekomst. Dit gebeurde i.k.v. het Europese Interreg-project FRAMES. 

Actueel

 • Eind 2021 wordt de onderzoekfase afgerond. In samenwerking met steden en gemeenten, beleidsinstanties en middenveldorganisatie worden een aantal alternatieven geselecteerd. 
 • In 2022 start de beoordeling- en afwegingsfase. Hierin worden de alternatieven aan een publieke raadpleging onderworpen en onderzocht op vlak van milieueffecten, ruimtelijke meerwaarden, kosten en baten, technische randvoorwaarden, ... 
 • Blijf je graag op de hoogte van dit project? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Timing

Op basis van die inzichten uit de afwegingsfase zal een voorkeursalternatief opgesteld worden dat in 2023 als Strategisch Plan ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Vlaamse Regering. 

Partners

 • Vlaamse Waterweg nv
 • Vlaamse overheid – Departement Omgeving
 • Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeenten

 • Dendermonde
 • Lebbeke
 • Aalst
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Liedekerke
 • Roosdaal
 • Ninove
 • Geraardsbergen