PRUP - Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen - Geef kleur aan je stad

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

Samen met de burgers gaan de Provincie en de stad Geraardsbergen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: 

 • Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
 • Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?
 • Hoe maken we van Geraardsbergen een aangename winkelstad?
 • Hoe ontwikkelen we het toerisme? 
 • Welke mobiliteit willen we? 
 • Wat met horeca en de diensten?

De Provincie neemt dit project op zich omdat de resultaten een grote impact hebben op de omliggende steden en gemeenten. Een stad heeft namelijk een grote aantrekkingskracht. Mensen komen er winkelen, ontspannen, werken en wonen.

Actueel

Om de scheiding of afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied te bepalen, maken we een ruimtelijke toekomstvisie op voor de stad.

Die ruimtelijke visie wordt wettelijk vertaald in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De opmaak van dat PRUP doorloopt een aantal fases

 • De publieke raadpleging en de adviesvraag over de startnota zijn de eerste formele stappen in dit planningsproces. In 2021 organiseerden we een eerste publieke raadpleging over de startnota. We verwerkten de reacties en adviezen in een voorstel van de scopingnota. De milieuexperten hebben ons voorstel van scopingnota bekeken en stelden vast dat het plan misschien impact kan hebben op het milieu in Wallonië. Dat hebben we onvoldoende in de startnota omschreven, wat een procedurefout kan zijn. We organiseerden daarom van 10 oktober tot en met 8 december 2022 een tweede publieke raadpleging met een vernieuwde startnota. Daarin hebben we de adviezen en reacties uit de eerste publieke raadpleging verwerkt. 
 • Op dinsdag 25 oktober 2022 vond een infomarkt plaats. Bekijk de posters en lees het participatieverslag van de infomarkt.
 • Momenteel verwerken we de reacties en adviezen in een scopingnota. We geven in deze nota gemotiveerd weer met welke reacties we rekening houden en met welke niet. Die nota zal de startnota vervangen en kan je op deze pagina later terugvinden.

Timing

Het afbakeningsproces verloopt in 3 fasen:

 1. Fase 1 (afgelopen): opmaak economische studie, woonstudie en detailhandelstudie. Hieruit volgden enkele beleidsaanbevelingen. Die zijn geen beslist beleid. De aanbevelingen spreken elkaar soms tegen omdat die focussen op hun eigen beleidsdomein.
 2. Fase 2 (afgelopen): de resultaten van de studies vertaalt de Provincie in een ruimtelijke visie voor de stad.
 3. Fase 3 (lopend): wettelijke verankering van de ruimtelijke visie via een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP). De stuurgroep neemt de beleidsbeslissingen.

Budget

350 000 EUR

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Stad Geraardsbergen 
 • Departement Omgeving, Vlaanderen

Gemeenten

Geraardsbergen

Stel een vraag