Beleidsvisie weekendverblijven

In de jaren 70 kwamen er veel weekendverblijven in natuurgebieden bij. Heel wat mensen gingen op termijn permanent wonen in hun weekendverblijf, wat een stedenbouwkundige overtreding is. Wonen in natuurgebieden belast de natuur en is daarom niet ideaal.

              
De Provincie maakte enkele instrumenten op om op termijn elke zone voor verblijfsrecreatie in Oost-Vlaanderen te herbestemmen.

 

De Provincie engageert zich ook om de weekendverblijfbewoners een alternatief aan te bieden via wooncompensatieprojecten. 

Stel een vraag