Verordeningen

Voor complexe ruimtelijke vraagstukken of problemen kan een overheid stedenbouwkundige verordeningen opmaken. Dat zijn heel concrete regels die andere wettelijke regels aanvullen. De regels van de verordening gelden op het grondgebied van de provincie.

Een verordening is de basis om stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningsaanvragen te beoordelen.  Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) kunnen verordeningen verder specifiëren. Maar tot een PRUP in werking treedt, blijft de verordening geldig.

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bevat stedenbouwkundige voorschriften voor concrete bestemmingen en is meer in detail uitgewerkt. Een RUP (of een verkaveling) heeft altijd voorrang op een verordening.

In Oost-Vlaanderen loopt er momenteel één verordening: de verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven.

Verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven

In de jaren 70 vond je heel wat weekendverblijven in natuurgebieden. Daar wonen is niet ideaal want belastend voor de natuur. Heel wat mensen gingen permanent wonen in hun weekendverblijf en gebruikten het als enige woning, wat een stedenbouwkundige overtreding is.

De provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verbijven gaat de permanente bewoning van weekendverblijven tegen. Zo blijft de impact van nieuwe weekendverblijven op de Oost-Vlaamse ruimte beperkt.

  • De verordening regelt de oppervlakte- en volumebeperkingen van de weekendhuizen.
  • Ze verplicht het gebruik van natuurlijke materialen.
  • Ze regelt dat weekendverblijven zo weinig mogelijk bos mogen aantasten en zo weinig mogelijk terrein mogen innemen.
  • Ze bevat voorschriften voor vergunde openluchtrecreatieve terreinen, zoals campings en vakantieparken.

De verordening is van toepassing in alle zones voor verblijfsrecreatie op het gewestplan in de hele provincie. Als er Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) of verkavelingen van toepassing zijn, hebben die voorrang. Er zijn al verschillende PRUP's opgemaakt voor de reconversie van verblijfsrecreatie.

De Provincie en de Vlaamse Regering hebben de verordening goedgekeurd.