Dorp Dynamiek

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, vereenzaming, klimaat, … De voorbije twee jaar zette het project Dorp Dynamiek in op het samenbrengen van kennis en expertise rond toekomstgerichte dorpen, participatie en sociale cohesie. 

Ga zelf aan de slag als lokaal bestuur, organisatie of dorpsbewoner in je dorp via de starterspakketten of vraag advies en begeleiding.

Starterspakketten

Laat je inspireren door de starterspakketten en het algemene eindrapport van het project:

Advies en begeleiding

Meer weten?

Project

Dorp Dynamiek is de overkoepelende naam voor twee LEADER-projecten die liepen van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2021.

  • samen dorpen toekomst geven in het Meetjesland, gecoördineerd door de Landelijke Gilden
  • vandaag werken aan de dorpen van morgen in de Vlaamse Ardennen, gecoördineerd door de Provincie Oost-Vlaanderen

Het project kreeg financiële steun van Europa, Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.

Bekijk de resultaten van de vier deeltrajecten:

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61