Buurtenmonitor

Wil je als lokaal bestuur:

  • (nog beter) weten wat er leeft in de buurten en/of dorpen binnen jouw gemeente?
  • de noden in de buurten en/of dorpen gedetailleerd in kaart brengen?
  • weten hoe zwaar deze noden doorwegen voor de inwoners?
  • weten voor welke noden de Provincie Oost-Vlaanderen jou kan helpen of begeleiden?

Haal deze informatie uit de buurtmonitor, het onderzoek voor buurten op het platteland.

Wat is de buurtenmonitor?

In de buurtenmonitor bevragen we inwoners volgens een gestandaardiseerde methodiek, en krijgt de gemeente meer inzicht in wat er leeft in hun buurten op het platteland. Deze methodiek vergelijkt de cijfers van de onderzochte buurten met provinciale gemiddelden en levert een transparant rapport op.

Het rapport lijst de meest opvallende resultaten op, samen met de mogelijkheden die de Provincie Oost-Vlaanderen biedt om in te spelen op mogelijke uitdagingen of kansen.

Mogelijke thema's om te onderzoeken: tevredenheid buurt, woning en omgeving, voorzieningen, veiligheid, mobiliteit en verkeer, betrokkenheid van het gemeentebestuur en globale leefbaarheid. 

Dit onderzoek is voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten, behalve de centrumsteden Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Je kan beroep doen op de buurtenmonitor via het omgevingscontract.

Aan de slag met de resultaten

Eens je de resultaten van de buurtenmonitor hebt, komen er waarschijnlijk zowel positieve elementen als uitdagingen naar boven. Hoe communiceer je dat naar je burgers?

We raden aan om de resultaten niet zomaar te verspreiden. Koppel er een infomarkt, een online dialoog, of een participatietraject aan. Er zijn 4 modeltrajecten uitgewerkt die rekening houden met factoren zoals capaciteit, budget, ervaring met participatietrajecten ... Kies het traject en zoek als lokaal bestuur samen met de buurtbewoners naar oplossingen.

Wil je van start met één van de modeltrajecten en wil je meer info over de opbouw van een traject, de methodieken, aandachtspunten, …?  Neem contact op via mail naar platteland@oost-vlaanderen.be. We helpen je graag bij de opstart.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 61