De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Lucht

Het PCM kan bijvoorbeeld ondersteunen bij klachten over geur of stofhinder of om de luchtverontreiniging/kwaliteit in een bepaalde zone van de gemeente beter in beeld te brengen.

Bij het onderzoek gebruikt het PCM  beschikbare wetenschappelijke informatie, metingen zoals black carbon (roetfractie van fijn stof), analyses en modelleringen.

Het PCM is niet erkend voor het uitvoeren van emissiemetingen. Daarvoor moet de opdrachtgevers een erkend privélabo inschakelen.

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00