Lucht

Het PCM onderzoekt de luchtkwaliteit in werkplaatsatmosfeer en in buitenlucht (omgevingslucht).

Voor welke onderzoeken kan je bij het PCM terecht?

  • Openbare besturen en scholen kunnen een beroep doen op het PCM als erkend laboratorium voor de controle van hun werkplaatsatmosfeer om hun leerlingen en personeel te beschermen tegen evt. schadelijke stoffen.
  • Openbare besturen kunnen bij het PCM terecht voor onderzoek naar de luchtkwaliteit naar aanleiding klachten of wanneer er mogelijk verhoogde concentraties van chemische stoffen aanwezig zijn.

 

Courante analyses bij controle van de werkplaatsatmosfeer

Het PCM bepaalt het gehalte aan inhaleerbaar stof zoals lasrook en houtstof, de metalen in inhaleerbaar stof, de aromatische, polaire en chloorkoolwaterstoffen

 

Courante analyses bij onderzoek van de omgevingslucht

Het PCM bepaalt het gehalte aan neervallend stof, metalen in neervallend stof,  anorganische stoffen na bemonstering met diffusiebuisjes zoals ammoniak en stikstofdioxide (NH3, NO2), vluchtige organische stoffen (VOS) na bemonstering op actief kool of met een draagbare FID/PID.

Stel een vraag

Provinciaal Centrum Voor Milieuonderzoek

+32 9 267 89 00