Milieuhandhaving

Verschillende Vlaamse diensten en de lokale toezichthouders van gemeenten, politie en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden houden toezicht op het naleven van milieureglementering. Naast administratieve handhaving en boetes, is er ook een strafrechtelijke handhaving (via de rechtbank).

Medewerkers van lokale besturen en politie zoals milieuambtenaren, politieagenten, …moeten opleiding volgen en slagen voor examens voor zij aangesteld kunnen worden als toezichthouder. Meer informatie over de inhoud van de opleiding vind je bij de rubriek Paulo.

Gemeenten kunnen via het Omgevingscontract ondersteuning krijgen bij milieuhandhaving. 

In het provinciaal milieunetwerk wisselen instanties die betrokken zijn bij de milieuhandhaving informatie en ervaring uit tijdens infosessies over actuele milieuthema’s en nieuwe wetgeving. Tijdens deze infosessies komen gemeentelijke, provinciale, Vlaamse ambtenaren (LNE, VLM, ANB) vertegenwoordigers van de federale en de lokale politie en van de parketten samen.

Provinciale toezichthouders water

Provinciale toezichthouders water hebben een beperkt aantal bevoegdheden op en rond de onbevaarbare waterlopen.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02