Gestroomlijnd Landschap

De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd waardoor het leefgebied van veel planten- en diersoorten drastisch verkleint. Het project Gestroomlijnd Landschap verbindt die versnipperde stukjes natuur met een fijnmazig netwerk van landschapselementen, zoals waterlopen, waterrijke gebieden, bomenrijen, bosjes, dreven en houtkanten. 

Door het landschap slim in te richten, verminderen ook de negatieve effecten van de klimaatverandering. Streven naar een klimaatbestendig landschap is een van de vijf speerpunten van het Oost-Vlaamse klimaatbeleid.  

Projectgebieden

Er zijn acht projectgebieden.

Samenwerken

De Provincie werkt samen met eigenaars, grondgebruikers, verenigingen, Regionale Landschappen en Bosgroepen. Daarnaast neemt de Provincie gerichte maatregelen op plekken waar ze zelf het beheer in handen heeft.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02