Ondersteuning voor meer bos

Wil je als lokaal Oost-Vlaams bestuur meer bos in je gemeente of stad? Vraag advies of laat je begeleiden. Ontdek de voordelen van meer bos in jouw gemeente of stad in deze video

Advies

Heb je algemene, praktische, juridische, technische of planologische vragen rond bosuitbreiding? Neem contact op via bosloket@oost-vlaanderen.be .

Begeleidingstraject

Je kan op maat van je eigen gemeente een begeleidingstraject laten uitwerken, van idee tot spade in de grond, met inbegrip van alle mogelijke subsidies.

Samen bekijken we in grote lijnen wat mogelijk is en wie wat het best opneemt. Daarbij zetten we in op maatwerk en lokale samenwerking met andere partners. Er is begeleiding mogelijk in elke fase. Je beslist uiteindelijk zelf wat je als lokaal bestuur wil inbrengen en welke expertise je wil inhuren in het traject.

Mogelijk stappenplan:

  1. Verkenning van de vraag
  2. In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
  3. Uitwerken van een plan van aanpak
  4. Realisatie van een concreet bebossingstraject
  5. Begeleiding van een plantactie
  6. Opvolging en beheer
  7. Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen

Hoe begeleiding aanvragen?

Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Praktijkervaring

  • Waarom zou jij beroep doen op het bosloket? Je ontdekt via praktijkervaringen van lokale besturen hoe je het bosloket kan inzetten op maat van de gemeentelijke of stedelijke situatie: 
  • Waar let je op bij het ontwerp van het nieuwe bos om biodiversiteit op lange termijn te garanderen? Welke ingrepen kan je in een bestaand bos uitvoeren om natuurwinst te boeken? Waartoe dient een bosrand? Waarom koester je dood hout of de wortelkluit van een omgewaaide boom? Natuurbeheerders van Provincie Oost-Vlaanderen deelden hun expertise en talrijke praktijkvoorbeelden uit de provinciale domeinen, zowel bij nieuwe als bij bestaande bossen. Met deze kneepjes van het natuurbeheervak kan ook jij aan de slag om de biodiversiteit in jouw gemeente op te krikken.

Het bosloket is een gezamenlijke initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen die hun expertise en ervaring bundelen.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02