Trage wegen

Trage wegen zijn buurtwegen, jaagpaden, voetwegen en kerkwegels voor niet-gemotoriseerd verkeer. Trage wegen hebben ook een recreatieve en cultuurhistorische waarde. 

Subsidie

Gemeenten, met een door de gemeenteraad goedgekeurd tragewegenplan, kunnen subsidies aanvragen voor:

  • naambordjes trage wegen (type Provincie),
  • een tragewegenkaart,
  • inrichtingswerken aan trage wegen.

Bekijk de subsidie voor de inrichting van een trage wegennet.

Ondersteuning

Als gemeente kan je terecht bij de vzw Trage Wegen of bij één van de drie Oost-Vlaamse Regionale Landschappen (als je gemeente in een regionaal landschap ligt):

  • Voor de opmaak tragewegenplannen (inventaris + adviesnota + actieplan).
  • Voor de uitvoering van tragewegenplannen (opmaak uitvoeringsdossiers, onderhoudsplan, kwalitatieve studie of…).
  • Voor deelname aan de module Wegspotters. Wegspotters zijn vrijwilligers die 4 maal per jaar de trage wegen bewandelen. Via de applicatie Mobimelder geven ze knelpunten door. Hiervoor moet de gemeente een tragewegenplan hebben dat de gemeenteraad goedkeurde.
  • Voor de update tragewegeninventarissen van voor 2014.

Brochure Trage wegen & Buurtwegen

In deze brochure lees je hoe je de provinciale subsidies aanwendt en en hoe je bij de Provincie verdere ondersteuning vindt voor jouw tragewegenbeleid.

Je krijgt meer info over buurtwegen en de verschillende procedures om de Atlas der Buurtwegen bij te werken tot een actueel instrument. Je wordt begeleid naar websites en controlelijsten waardoor je een totaaloverzicht krijgt over deze materie.