Subsidie voor de inrichting van een tragewegennet

Deze subsidie wil Oost-Vlaamse gemeenten stimuleren om werk te maken van de inrichting van hun tragewegennet.
De subsidie kan betrekking hebben op de signalisatie van trage wegen, de communicatie met de burger over deze wegen, de inrichting van de trage wegen en de aanplanting van groenelementen langs deze wegen.

Doelgroep

Gemeenten

Bedrag

 • Inrichting van trage wegen: 40 % van de subsidieerbare kosten, met een minimum van
  1 000 EUR (btw inbegrepen) en een maximum van 40 000 EUR (btw inbegrepen).
 • Tragewegenkaarten en naamborden: 60 % van de subsidieerbare kosten, met een maximum van 4 000 EUR (btw inbegrepen).
 • Aanplanten van groenelementen: 80 % van de subsidieerbare kosten, met een maximum van 2 000 EUR (btw inbegrepen).

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor een principiële belofte van subsidie.
 • Een aanvraag indienen voor een vaste belofte van subsidie binnen de termijn van de principiële belofte.
 • De aanvrager is een Oost-Vlaamse gemeente die beschikt over een door de gemeenteraad vastgesteld tragewegenplan.
 • De werken starten binnen de termijn van 1 jaar na het verlenen van de vaste belofte. 
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid, het gecumuleerde bedrag van de subsidies mag echter niet hoger zijn dan de totale kostprijs van de werken.

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen.

 1. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent

  De deputatie verleent op basis van het ingediende aanvraagdossier een principiële belofte van subsidie. 
  Deze principiële belofte blijft 1 jaar geldig.
 2. Stuur het gunningsdossier binnen de termijn (van 1 jaar) van de principiële belofte naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Charles de Kerchovelaan 189
  9000 Gent 

  De deputatie verleent op basis van het ingediende gunningsdossier een vaste belofte van subsidie. 
  Deze vaste belofte blijft 1 jaar geldig. Binnen deze termijn van 1 jaar moeten de werken starten.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag