Onderneem Er Op Uit

Logobanner

Hoe kunnen we de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers verbeteren en welk lokaal economiebeleid kunnen we voeren? De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt het uit via het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’. 

Hands-on ondersteuning door de experten lokale economie

De Provincie stelt personeelsleden ter beschikking in de Oost-Vlaamse besturen. De gedeelde experten werken praktijkgericht en de resultaten zijn divers: opmaak van gemeentelijke reglementen en subsidieaanvragen, inrichting van netwerk- en vormingsmomenten voor ondernemers, promotionele en communicatieacties voor handel en horeca.

Gemeente-overstijgende materies worden thematisch aangepakt. Een stappenplan is opgemaakt voor lokaal aankoopbeleid, voor de opstart van een pop-up winkel, voor de communicatie met de ondernemers, voor het aantrekken en begeleiden van startende ondernemers. 

Versneld digitaal innoveren en transformeren

Voor de Oost-Vlaamse besturen worden economische dienstverleningsprocessen gestandaardiseerd, gemeentelijke diensten kenbaar gemaakt op het E-loket voor ondernemers, gemeentelijke websitestructuren en websiteformulieren geoptimaliseerd.

Met de ontwikkeling van de Digitale Dienstenmotor zetten Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen in op de digitale versnelling en transformatie bij lokale besturen.

De Digitale Dienstenmotor is een digitaal platform met koppeling naar het E-loket voor ondernemers. Het is een no-code platform waarmee lokale besturen zelf, zonder programmeerwerk, typedossiers en bijhorende werkprocessen digitaal kunnen afhandelen: drank-, terras- en horecavergunning, vergunning ambulante handel en premie voor startende ondernemingen zijn reeds geïmplementeerd.

De Digitale Dienstenmotor wordt afgenomen op een raamovereenkomst, gegund aan het product eGovFlow DIY. Bij de implementatie van de Digitale Dienstenmotor kunnen Oost-Vlaamse besturen terecht bij POLIS voor actieve begeleiding.

Blijvende dienstverlening

Ook na het project, vanaf 1 januari 2023 stelt Provincie Oost-Vlaanderen twee experten lokale economie ter beschikking aan de Oost-Vlaamse besturen. Lokale besturen kunnen ook de Digitale Dienstenmotor afnemen met een raamovereenkomst die loopt over 4 jaar. Ook in het kader van Gemeente zonder Gemeentehuis (GzG) worden digitale dienstverleningsprocessen verder verbeterd.

EFRO-project

banner met logo's Provincie, EFRO en Europa

Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ (maart 2020 – december 2022) is een samenwerking tussen de diensten Ondernemen & Innovatie en POLIS van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is een EFRO-project dat kan rekenen op de financiële steun van Europa en Vlaanderen.

Het project wordt uitgevoerd binnen verschillende steden en gemeenten in de provincie. De inzichten en methodieken worden uitgerold in alle Oost-Vlaamse besturen en verder ook op Vlaamse schaal.

Het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd vanuit de Provincie Oost‑Vlaanderen (372 025,92 EUR), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (372 025,92 EUR) en het Vlaamse Hermesfonds (186 012,96 EUR).

Brochures

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84