Detailhandel

Detailhandelsanalyse

Oost-Vlaamse besturen kunnen bij de Provincie terecht voor detailhandelsanalyses op maat zoals:

  • een strategisch commercieel plan met handelaarsenquête i.s.m. Universiteit Gent
  • een quickscan lokale economie met actieplan voor de optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening
  • een impact- en haalbaarheidsanalyse voor grootschalige detailhandel en nieuwe commerciële ontwikkelingen
  • een cijfermatige onderbouwing van evoluties en trends op het vlak van detailhandel en horeca

Experten lokale economie

Oost-Vlaamse besturen kunnen een aantal dagen per jaar gebruikmaken van een expert lokale economie. 
De expert werkt praktijkgericht, staat in voor de continuering van het lokaal economiebeleid en stemt nieuwe initiatieven af op de doelstellingen en draagkracht van het bestuur. Bovendien staat de expert in voor de kennisdeling tussen de lokale besturen. Het takenpakket van de expert wordt bepaald in overleg met het bestuur. 

Interesse? Neem contact op via detailhandel@oost-vlaanderen.be.

Subsidies

De Provincie heeft ook 2 subsidies voor ondersteuning van de detailhandel:

Brochures

Data en studies

Cijfers over de detailhandel in Vlaanderen vind je op de website van provincies in cijfers.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84