Detailhandel

Inspiratiedag

Kom naar de inspiratiedag 'De toekomst van detailhandel in een slimme gemeente' op 21 maart 2019.

Analyses, advies en subsidies

De Provincie maakt op vraag van Oost-Vlaamse gemeentebesturen detailhandelsanalyses op maat zoals:

  • Sterkte-zwakteanalyses (SWOT)
  • Afbakening van een of meer winkelkernen
  • Uitwerken van een detailhandelsvisie en actieplan

Voor detailhandelsacties werkt de Provincie samen met EROV.

Ook voor specifieke detailhandelsvraagstukken zoals de locatie of relocatie van commerciële panden en baanwinkels, en haalbaarheidsanalyses voor grootschalige detailhandel kun je bij de Provincie terecht.

De Provincie heeft ook 2 subsidies voor ondersteuning van de detailhandel:

Inspiratiegids

De inspiratiegids 'Detailhandel in je gemeente' brengt vernieuwende acties op het vlak van detailhandel en geeft een overzicht van de provinciale dienstverlening. 

Data en studies

Cijfers over de detailhandel in Vlaanderen vind je op www.detailhandelvlaanderen.be.

Stel een vraag

team Economie

09 267 86 84