Subsidie voor de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen voor de ondersteuning van de detailhandel, middenstand en horeca

Deze subsidie ondersteunt detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen die projecten organiseren met betrekking tot de imagovorming, de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel, middenstand en horeca.

Doelgroep

 • Detailhandelsverenigingen.
 • Middenstandsverenigingen.
 • Horecaverenigingen.

Bedrag

Maximaal 5 000 EUR per projectaanvraag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 15 oktober.
 • De aanvrager
  • is een vereniging van detailhandelaars, middenstanders en horeca-uitbaters;
  • heeft zijn zetel en werking op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft de goedkeuring van de mede-uitvoerder(s) voor de projectrealisatie;
  • heeft recht op maximaal één subsidie per jaar.
 • Het project
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • ondersteunt de lokale detailhandel, middenstand en horeca;
  • moet in overeenstemming zijn met de Interprovinciale Visie Detailhandel van de Vlaamse Provincies;
  • moet een duurzaam effect nastreven en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het Provinciaal Klimaatplan van Oost-Vlaanderen;
  • speelt in op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen de beoogde sectoren en/of binnen het gemeentelijk detailhandels-, middenstands- en horecabeleid;
  • moet uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden na de goedkeuring door de deputatie.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 15 oktober
  naar detailhandel@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
  Alle aanvragen worden voorgelegd aan de deputatie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Ondernemen & Innovatie

+32 9 267 86 84