Gezocht: percelen met oogstresten van suikerbiet

De Provincie zoekt percelen met oogstresten van suikerbieten bij Oost-Vlaamse landbouwers tegen een vergoeding. Als deze oogstresten langer op de percelen blijven liggen, functioneren zij als voedselrijke velden voor de kleine zwaan en andere wintergasten.

Voorwaarden

 • De percelen liggen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er bij voorkeur in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.
 • De maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.
 • Elk perceel moet minimaal 1 ha groot zijn.
 • De suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2022.
 • De suikerbietenloof en -resten blijven zonder kerende grondbewerking op de akker liggen tot 31 december 2022.
 • Het perceel ligt, minstens voor 50% van de oppervlakte, op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Er gebeurt een veldbezoek ter plaatse door een provinciale ambtenaar vooraleer de vergoeding wordt uitbetaald.

Offerte indienen

Kan je enkele weken wachten om je oogstresten in te werken?

Dien je offerte in met volgende gegevens:

 • oppervlakte per perceel (in ha)
 • totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)
 • ligging of adres van perceel/percelen (via een kaartje of kadastrale gegevens)
 • prijsopgave in EUR/ha

 

Het is ook mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2023 te laten liggen.

 

Stuur de offerte op voor vrijdag 14 oktober 2022:

 • Per mail: landbouw@oost-vlaanderen.be
 • Per brief: Provincie Oost Vlaanderen t.a.v. Dienst Landbouw en Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Meerwaarde voor landbouwers

De landbouwers krijgen een extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Door de oogstresten van suikerbieten langer te laten liggen, lok je de wintergasten weg uit de met wintergranen ingezaaide velden in de polders. 

De kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79