Landbouwverbreding

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, landschapsbeheer door landbouwers, een klas of groep ontvangen ...

Het zijn mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken. Je bedrijf krijgt een multifunctioneel karakter en het contact tussen boer, burger en voedsel vaart hier wel bij.

Oogstresten gezocht

De Provincie zocht in het najaar van 2022 percelen met oogstresten van suikerbieten bij Oost-Vlaamse landbouwers tegen een vergoeding. Als deze oogstresten langer op de percelen blijven liggen, zijn ze voedselrijke velden voor de kleine zwaan en andere wintergasten. Kan je enkele weken wachten om je oogstresten in te werken?

Je kan geen offerte meer indienen.

Infomarkt Hoe zet jij in op de toekomst?

Overweeg je bijkomende economische activiteiten op je land- of tuinbouwbedrijf? Twijfel je over welke deelactiviteiten het best bij je bedrijf passen of wie je beoogde klanten zijn? Is een andere teelt een optie? Of biedt vakantie in eigen land perspectieven? Erken je de nood van een klimaatgezonde bedrijfsvoering, maar hoe doe je dat en wat met de kosten?

Herbekijk de getuigenissen van de infomarkt ‘Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten’.

Brochure Van alle markten thuis

Alles wat je wil weten over het uitbouwen van nevenactiviteiten op je landbouwbedrijf zoals een hoevewinkel, hoeveslagerij, automaat, teambuilding, energieproductie, landschapsbeheer ... staat in de brochure Van alle markten thuis.

Lekker Oost-Vlaams

Lekker Oost-Vlaams promoot samen met een 200-tal hoeve- en streekproducenten de lokale producten.

Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?

Wil je kinderen en volwassenen informeren over waar hun eten vandaan komt? Denk je er aan bezoekers mee te laten kijken achter de schermen van je bedrijf? Denk er vooraf grondig over na. Maak een concreet plan en zet het op papier. Ga na wat haalbaar is in je bedrijf.

Tips om aan de slag te gaan als bezoekboerderij of bezoekserre vind je in de brochure Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?

Netwerk Beleef de boerderij

Wil jij:

  • klassen/groepen op je bedrijf ontvangen?
  • een realistisch beeld van de hedendaagse land- en tuinbouw schetsen op je bedrijf?
  • de veelzijdige rol van land- of tuinbouw in de maatschappij tonen?

 

Het netwerk Beleef de boerderij bundelt actieve Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die hun bedrijf openstellen voor bezoekers. Bedrijven die aangesloten zijn, krijgen vorming, opvolging en ondersteuning van de Provincie.

Lees meer over het netwerk Beleef de boerderij en wat jij kan verwachten in de leidraad.

Wil je graag lid worden? Stel je kandidaat.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79