Landbouwverbreding

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, landschapsbeheer door landbouwers, een klas of groep ontvangen ...

Het zijn mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken. Je bedrijf krijgt een multifunctioneel karakter en het contact tussen boer, burger en voedsel vaart hier wel bij.

Brochure Van alle markten thuis

Alles wat je wil weten over het uitbouwen van nevenactiviteiten op je landbouwbedrijf zoals een hoevewinkel, hoeveslagerij, automaat, teambuilding,... staat in de brochure Van alle markten thuis.

Lekker Oost-Vlaams

Lekker Oost-Vlaams promoot samen met een 200-tal hoeve- en streekproducenten de lokale producten.

Netwerk Beleef de boerderij

Wil jij:

  • klassen/groepen op je bedrijf ontvangen?
  • een realistisch beeld van de hedendaagse land- en tuinbouw schetsen op je bedrijf?
  • de veelzijdige rol van land- of tuinbouw in de maatschappij tonen?

 

Het netwerk Beleef de boerderij bundelt actieve Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die hun bedrijf openstellen voor bezoekers. Bedrijven die aangesloten zijn, krijgen vorming, opvolging en ondersteuning van de Provincie.

Lees meer over het netwerk Beleef de boerderij en wat jij kan verwachten in de leidraad.

Wil je graag lid worden? Stel je kandidaat.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79