Landbouwverbreding

Een ijsje op de boerderij, een boerenmarkt, teambuilding tussen de koeien, landschapsbeheer door landbouwers, een klas of groep ontvangen ...

Het zijn mogelijkheden om je land- of tuinbouwbedrijf te ontwikkelen en te versterken. Je bedrijf krijgt een multifunctioneel karakter en het contact tussen boer, burger en voedsel vaart hier wel bij.

Infomarkt

Zoek je inspiratie om de activiteiten op je land- of tuinbouwbedrijf uit te breiden? Kom dan naar de infomarkt  ‘Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten’ op dinsdag 28 januari 2020 in Geraardsbergen

Brochure Van alle markten thuis

Alles wat je wil weten over het uitbouwen van nevenactiviteiten op je landbouwbedrijf zoals een hoevewinkel, hoeveslagerij, automaat, teambuilding,... staat in de brochure Van alle markten thuis.

Lekker Oost-Vlaams

Lekker Oost-Vlaams promoot samen met een 200-tal hoeve- en streekproducenten de lokale producten.

Netwerk Beleef de Boerderij

Het netwerk Beleef de Boerderij bundelt actieve Oost-Vlaamse land -en tuinbouwbedrijven die hun bedrijf openstellen voor bezoekers.  Wil je aansluiten? Mail naar landbouweducatie @oost-vlaanderen.be om een verkennende afspraak te maken.

Bedrijven, die aangesloten zijn, krijgen opleiding, opvolging en ondersteuning van de Provincie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79