Zwembad huren

Clubs kunnen het hele zwembad of een deel ervan huren voor eigen sportlessen, evenementen of wedstrijden.

Wedstrijdvoorzieningen binnenbad

 • 50m zwembad
 • Elektronische tijdopname
 • Gehomologeerd bad
 • Golfbrekende wedstrijdlijnen
 • Geluidsinstallatie
 • Individuele en groepskleedkamers
 • Tribune met 300 plaatsen

Prijs

Binnenbaden

Competitiebad

128 EUR/uur

1/2 competitiebad

64 EUR/uur

1 baan

16 EUR/uur

1/2 baan

8 EUR/uur

Buitenbaden

Competitiebad

128 EUR/uur

1/2 competitiebad

64 EUR/uur

1 baan

16 EUR/uur

1/2 baan

8 EUR/uur

Instructiebad

20 EUR/uur

Voorwaarden

 • Zorg zelf voor een redder. Die moet aan de kant blijven.
 • Als er geen clubredder is, wordt automatisch een redder van het sportcentrum ingeschakeld. Contacteer hiervoor het zwembad.

Reserveren

Annuleren

 • Tot 14 dagen vooraf: geen annulatiekost
 • Clubs met een contract hebben recht op 1 annulatie binnen 14 dagen zonder kosten.
 • Bij vroegtijdige opzegging van een seizoenscontract: 2 reservaties aangerekend als administratiekost.
 • Particulieren kunnen gratis een eenmalige reservatie annuleren binnen 2 dagen.