Masterplan Puyenbroeck

Herinrichting en renovatie

Het Masterplan Puyenbroeck voorziet in de herinrichting en renovatie van het golfterrein en het camping- en stacaravanterrein:

Puyenbroeck Golf

 • Wordt bij het sportcentrum geïntegreerd, met één centraal onthaal voor alle sporten. 
 • Er komt een nieuwe driving range en de golfschool wordt verplaatst, vernieuwd en uitgebreid. 
 • Er komen nieuwe faciliteiten en trainingsmogelijkheden. 
 • Twee van de negen holes worden vervangen door nieuwe holes op een andere plek. De overige zeven bestaande holes worden gerenoveerd.
 • In het algemeen wordt de golf beter bespeelbaar door de waterhuishouding in en rond het terrein te verbeteren en door de lus in het domein compacter en efficiënter in te richten.

Camping Puyenbroeck

 • Wordt één geheel met het stacaravanterrein. 
 • Het nieuwe campinggebouw, dat op de plek komt van het huidige golfgebouw, wordt het hart van de camping. Er is ruimte voor horeca.
 • De camping wordt ingebed in een groene strook en met één hoofdpad verbonden met de rest van het domein. Vanaf het pad vinden kampeerders aansluiting naar rustig gelegen kampeerplekken. 
 • Het deel ten noorden van het pad is toegankelijk met de wagen. Alles ten zuiden van het pad is autoluw. De mobiliteit van en naar de camping wordt verbeterd door te parking aan te passen. 
 • Natuurlijke schuilplaatsen, overkappingen, speelpleintjes en -elementen zorgen mee voor een totaalbeleving.

Dit Masterplan is deel van een groter geheel waarbij volop geïnvesteerd wordt in domein Puyenbroeck. De afgelopen jaren werd de speeltuin vernieuwd, kwam er één centraal onthaal voor het zwembad en de sporthal en is er een prachtig landschapspark en padenplan ontwikkeld.

Waarom?

De herinrichting en renovatie van Puyenbroeck Golf en de camping heeft heel wat voordelen op het vlak van klantvriendelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit:

 • Alle sport-onthaalfuncties komen samen in één gemeenschappelijke balie die steeds bemand is. Dit zorgt voor een hogere klantvriendelijkheid.
 • De trainingsfaciliteiten van de golfschool worden gemoderniseerd. De kwaliteit en mogelijkheden van de opleiding verhogen en er wordt het element ‘fun en spel’ toegevoegd voor de kandidaat-golfer.
 • Het golfterrein wordt gerenoveerd en huidige gebreken worden aangepakt.
 • De parkeercapaciteit en toegankelijkheid worden beter georganiseerd.
 • De biodiversiteit en beleving worden verhoogd. Er komen oplossingen voor waterberging en waterafvoer waarbij het evenwicht tussen bespeelbaarheid, landschap en biodiversiteit bewaakt wordt.
 • Golf Puyenbroeck wordt toegankelijker voor golfers, G-golf en Mobicart in alle seizoenen.
 • Er komt een totaalbeleving door de camping samen te brengen met het stacaravanterrein en natuurlijke speelplekken te creëren.
 • Er is ruim voldoende plaats voor klassieke mobilhomes, caravans en individuele tenten en andere originele logiesvormen.
 • De camping wordt ecologisch, duurzaam en autoluw.

Timing

Huidige fase

Fase 1

= Lopende fase

Aanleg driving range en oefenholes:

 • Bouw van nieuwe driving range
 • Vernieuwen putting green en snag-zone
 • Aanleg leslocatie (berging met luifel)
 • Aanleg 3 nieuwe oefenholes toegankelijk voor iedereen
 • De 9 bestaande holes en bestaande driving range blijven in gebruik

Komende fases

Parallelle fase 1-2

Renovatie zeven te behouden holes.

In diverse deelopdrachten worden renovaties van de te behouden 7 holes uitgevoerd. De timing van deze werken is onafhankelijk van de andere fases. Gezien de 7 holes steeds bespeelbaar moeten zijn, wordt de renovatie gespreid in tijd. 

Parallelle fase 1-4

 

 

Renovatie en omvorming van bestaande stacaravanterrein:

 • 120 te behouden verblijfsplaatsen voor stacaravans van 200m²
 • 40 kampeerplaatsen voor passanten van 100 à 120m²
 • 10 camperplaatsen kort verblijf van 24m²
 • renovatie technieken, infrastructuur en sanitair

Gezien er niemand zal gedwongen worden zijn stacaravan te verlaten, wordt deze renovatie gespreid in de tijd. De planning is afhankelijk van het tempo waarop er percelen vrijkomen.

Fase 2

Aanleg camping deel 1:

Bouw van het eerste deel van de toekomstige camping (deel 1 - na in gebruikname driving range en oefenholes):

 • 150 seizoensplaatsen
 • Nieuw sanitair
 • Omgevingswerken en groenaanleg
 • Omvormen golfgebouw tot campinggebouw
 • Aanpassen bestaande parking

 

Fase 3

Aanleg twee nieuwe holes:

Nadat de nieuwe camping (deel 1) volledig in gebruik is, kan het terrein van de bestaande camping heringericht worden tot 2 nieuwe golfholes.

Intussen blijven de bestaande 9 holes in gebruik.

Fase 4

Aanleg camping deel 2:

Nadat de 2 nieuwe holes in gebruik zijn, komen de terreinen van de bestaande holes 1 en 9 vrij waardoor er met de aanleg van de camping deel 2 kan begonnen worden:

 • 60 percelen voor individuele tenten op een gemeenschappelijke tentenweide 
 • 10 verblijfsplaatsen trekkershutten
 • 10 verblijfsplaatsen diverse logies voor passanten van gemiddeld 100 à 120m

 

Updates

Wil je op de hoogte blijven? schrijf je in op de nieuwsbrief van Puyenbroeck.