Monumentenwacht

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen houdt het waardevol onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen in stand. Word lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen met jouw onroerend erfgoed en vermijd zo grote restauraties.

 

Monumentenwacht bekijkt zowel het exterieur als het interieur:

  • exterieur: bouwkundige elementen van kastelen, herenhuizen, kerken, kapellen, ... 
  • interieur: lambriseringen, schilderijen, biechtstoelen, textiel, vloeren, stucwerk, vaandels, kasten, …
  • en ook grafmonumenten, vaartuigen, molens, ...

 

Bekijk enkele realisaties van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.

Wat krijg je?

  • Je krijgt regelmatig een nazicht van je pand of object op een moment dat onderling afgesproken wordt. 
  • Van elke inspectie en advies krijg je een uitvoerig rapport. Daarin zie je wat de staat is van je pand of object en welke werken er op welke termijn nodig zijn. Dit rapport is handig voor je communicatie met aannemers, architecten, gebruikers van het gebouw, ...
  • Kleine noodherstellingen worden meteen uitgevoerd om schade te beperken.
  • Je kan altijd nazorg, extra advies of gespecialiseerde diensten inroepen.
  • Heb je nood aan een tijdelijke bewaring van een onderdeel of object? Monumentenwacht begeleidt je naar het provinciaal erfgoeddepot in Ename.

Voor wie?

Voor particulieren, verenigingen en openbare besturen die één of meer historisch waardevolle panden hebben. Het onroerend goed hoeft niet beschermd te zijn. Voor klein historisch erfgoed (kapelletjes, gedenktekens, grafzerken, …) kan je een collectief lidmaatschap aangaan.

Lid worden