Monumentenwacht

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen is een dienst van het provinciebestuur voor de instandhouding van waardevol onroerend erfgoed: een herenhuis, kasteel, kapel, kerk, molen, grafmonument, vaartuig, ... vanuit de overtuiging dat regelmatig onderhoud grote restauraties vermijdt. Je betaalt  hiervoor jaarlijks lidgeld en een bijdrage per uur.

Zorg voor erfgoed

  • Je krijgt regelmatig een inspectie. Van elke inspectie krijg je een uitvoerig rapport. Daarin zie je welke werken er op welke termijn nodig zijn. Het rapport is handig voor de communicatie met aannemers, architecten en eventuele gebruikers van het gebouw.
  • Kleine noodherstellingen worden meteen uitgevoerd om schade te beperken.
  • Je kan altijd nazorg, extra advies of gespecialiseerde diensten inroepen.

Voor wie?

Voor particulieren, verenigingen en openbare besturen die één of meer waardevolle panden hebben. Het onroerend goed hoeft niet beschermd te zijn.

Bezoek de website van Monumentenwacht Vlaanderen voor meer info.

Stel een vraag