Molens

 • Draait de molen? Dan ben je welkom! Zeker op deze 3 vaste molendagen:
  • Vlaamse Molendag op de laatste zondag van april
  • Open Monumentendag op de tweede zondag van september
  • Oost-Vlaamse Molendag op de derde zondag van oktober
 • Is de molen niet open? Breng hem een virtueel bezoek:

Molenbezoek en maaldemonstratie

Vrijwillige molenaars houden de molens draaiend en leggen je graag uit hoe de machine werkt. Wil je graag een maaldemonstratie? Als er genoeg wind is, kan dat. Het meel mag je meenemen naar huis.

 • Prijs: 50 EUR per groep (35 EUR voor een klas) (uitgezonderd Roomanmolen - zie onder)
 • Aantal deelnemers: volgens locatie en op afspraak (reserveer minstens 2 weken op voorhand op mola@oost-vlaanderen.be of tel. 09 342 42 40).
 • Duur: +/- 1,5 uur

De Zwalmmolen in Munkzwalm

De Zwalmmolen of Molen Ten Berge is voor het eerst vermeld in 1040. Het is een beschermde, ambachtelijke watermolen die aangedreven wordt door de Zwalmbeek. De molen is nu maalvaardig gerestaureerd en voorzien van een kleine waterkrachtcentrale. In het aanleunend gebouw werkt een cilindermolen, Midget Maxima Roller Mill 184, Morristown, USA, aangedreven door een gerestaureerde dieselmotor.

Opgelet: De Zwalmmolen is tijdelijk in herstelling.

 • Adres: Rekegemstraat 29 in Munkzwalm (Zwalm)

De Fauconniersmolen in Oordegem

Deze stenen stellingmolen is gebouwd in 1845 langs de steenweg van Brussel naar Gent. Oorspronkelijk was het een olie- en graanmolen, maar nu is hij enkel ingericht om graan te malen. Al in 1948 werd de molen beschermd. Het provinciebestuur kocht de molen in 1973. Vlak voor de restauratie, in 1976, brandde hij volledig uit. De restauratie eindigde in 1984 en na het wegwerken van enkele mankementen, draait en maalt de molen nu regelmatig.

 • Adres: Grote Steenweg, Oordegem (Lede)
 • Open Molendagen 2022:

Zondag 29 mei 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 26 juni 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 31 juli 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 28 augustus 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 11 september 2022

Open Monumentendag

van 10  tot 17 uur

Zondag 25 september 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 16 oktober 2022

Oost-Vlaamse Molendag

Van 10 tot 17 uur

Zondag 30 oktober 2022

Van 14 tot 17 uur

Zondag 27 november 2022

 Van 14 tot 17 uur (onder voorbehoud)

De Roomanmolen in Sint-Pauwels

© Marc Vereecken

 

Dit is de hoogste molen in Oost-Vlaanderen: een stenen stellingmolen, gebouwd in 1847 als olie- en graanmolen. Ook hier is de oliemolen verwijderd. De hoge schouw naast de molen herinnert nog aan de tijd dat hier een stoommachine in gebruik was. In 1956 werd deze windmolen beschermd. Het provinciebestuur kocht hem aan in 2003. De molen werd in 2020 grondig gerestaureerd.

Bekijk het filmpje van de herstart van de Roomanmolen.

Zondag 29 mei 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 5 juni 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 26 juni 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 3 juli 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 31 juli 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 7 augustus 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 28 augustus 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 4 september 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 11 september 2022

Open Monumentendag

Van 10 tot 17 uur

Zondag 25 september 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 2 oktober 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 16 oktober 2022

Oost-Vlaamse Molendag

Van 10 tot 17 uur

Zondag 30 oktober 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 6 november 2022

Van 14 tot 18 uur

Zondag 27 november 2022

Van 14 tot 18 uur

Het Meuleken 't Dal, Zingem

© Pieter Jan De Torck

 

Het provinciebestuur kocht deze houten staakmolen aan in 1999. Het is de kleinste en vermoedelijk oudste molen van Oost-Vlaanderen. Over de ontstaansdatum is al veel inkt gevloeid. Rekeningen van de Sint-Baafsabdij in Gent uit 1388 vermelden herstellingen aan een windmolen in Zingem. Het is mogelijk dat hiermee het Meuleken 't Dal bedoeld wordt. Uit de constructie kan je wel afleiden dat het een zeer oude windmolen is want er zit maar één spoorstijl langs beide zijden van de steenbalk. Jongere staakmolens hebben er twee. De molen is beschermd sinds 1944, het landschap sinds 1977 en het lage molenaarshuisje sinds 1982.

 • Adres: Alfred Amelotstraat, Zingem (Kruisem)

De Windekemolen in Balegem

In 1975 werd het provinciebestuur eigenaar van de Windekemolen in Balegem, een houten staakmolen op de grens tussen Balegem en Scheldewindeke. In 1910 werd deze houten staakmolen van Denderwindeke naar Balegem gebracht op de plaats waar de molen van molenaar De Visscher afbrandde. De molen werd beschermd op 8 mei 1978. De molen was in heel slechte toestand en om veiligheidsredenen gedemonteerd. In 2018 werd hij terug gemonteerd en kan de molen weer draaien, malen en bezoekers ontvangen. 

 • Adres: Pastoor de Vosstraat, Balegem (Oosterzele)

Stel een vraag