De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Molens

Opgelet: De molens zijn gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  Bezoeken en maaldemonstraties zijn voorlopig niet mogelijk.

Virtueel bezoek

Je kan nu ook de provinciale molens virtueel bezoeken!

Maaldemonstratie - voorlopig niet mogelijk

Vrijwillige molenaars houden de molens draaiend en leggen je graag uit hoe de machine werkt. Wil je graag een maaldemonstratie? Als er genoeg wind is, kan dat. Het meel mag je meenemen naar huis.

  • Prijs: gratis toegang en uitleg, 10 EUR voor het graan bij een maaldemonstratie (uitgezonderd Roomanmolen - zie onder)
  • Aantal deelnemers: volgens locatie en op afspraak (reserveer minstens 2 weken op voorhand).
  • Duur: +/- 1,5 uur

De Zwalmmolen in Munkzwalm

De Zwalmmolen of Molen Ten Berge is voor het eerst vermeld in 1040. Het is een beschermde, ambachtelijke watermolen die aangedreven wordt door de Zwalmbeek. De molen is nu maalvaardig gerestaureerd en voorzien van een kleine waterkrachtcentrale. In het aanleunend gebouw werkt een cilindermolen, Midget Maxima Roller Mill 184, Morristown, USA, aangedreven door een gerestaureerde dieselmotor.

De Fauconniersmolen in Oordegem

Deze stenen stellingmolen is gebouwd in 1845 langs de steenweg van Brussel naar Gent. Oorspronkelijk was het een olie- en graanmolen, maar nu is hij enkel ingericht om graan te malen. Al in 1948 werd de molen beschermd. Het provinciebestuur kocht de molen in 1973. Vlak voor de restauratie, in 1976, brandde hij volledig uit. De restauratie eindigde in 1984 en na het wegwerken van enkele mankementen, draait en maalt de molen nu regelmatig.

  • Openingsuren van de Fauconiersmolen
  • Tijdens de openingsdagen is de molen gratis toegankelijk (ook voor groepen) en als er voldoende wind is, zal de molen draaien en/of malen.
  • Adres: Grote Steenweg 41 in Oordegem (Lede)

De Roomanmolen in Sint-Pauwels

Opgelet: Momenteel kan je de molen niet bezoeken door restauratiewerken. Meer info via mola@oost-vlaanderen.be.

Dit is de hoogste molen in Oost-Vlaanderen: een stenen stellingmolen, gebouwd in 1847 als olie- en graanmolen. Ook hier is de oliemolen verwijderd. De hoge schouw naast de molen herinnert nog aan de tijd dat hier een stoommachine in gebruik was. In maart 1956 werd deze windmolen beschermd. Het provinciebestuur kocht hem aan in 2003. 

Het Meuleken 't Dal, Zingem

Alfred Amelotstraat, 9750 Kruisem

Het provinciebestuur kocht deze houten staakmolen aan in 1999. Het is de kleinste en vermoedelijk oudste molen van Oost-Vlaanderen. Over de ontstaansdatum is al veel inkt gevloeid. Rekeningen van de Sint-Baafsabdij in Gent uit 1388 vermelden herstellingen aan een windmolen in Zingem. Het is mogelijk dat hiermee het Meuleken 't Dal bedoeld wordt. Uit de constructie kan je wel afleiden dat het een zeer oude windmolen is want er zit maar één spoorstijl langs beide zijden van de steenbalk. Jongere staakmolens hebben er twee. De molen is beschermd sinds 1944, het landschap sinds 1977 en het lage molenaarshuisje sinds 1982.

De Windekemolen in Balegem

In 1975 werd het provinciebestuur eigenaar van de Windekemolen in Balegem, een houten staakmolen op de grens tussen Balegem en Scheldewindeke. In 1910 werd deze houten staakmolen van Denderwindeke naar Balegem gebracht op de plaats waar de molen van molenaar De Visscher afbrandde. De molen werd beschermd op 8 mei 1978. De molen was in heel slechte toestand en om veiligheidsredenen gedemonteerd. In 2018 werd hij terug gemonteerd en kan de molen weer draaien en bezoekers ontvangen. Momenteel is men nog bezig met hem terug maalvaardig te maken.

Stel een vraag