Voormalig Pam Ename

pam ename langs de buitenkant

Van 1998 tot en met 2023 was Huis Beernaert aan de Lijnwaadmarkt een thuis voor het Provinciaal Archeologisch Museum (pam) Ename. In 2024 verhuisde pam Ename naar het Erfgoedcentrum aan de Lotharingenstraat naast het Archeopark en ging verder onder de naam 'Erfgoedsite Ename'.

 

Pam Ename bracht de 1000 jaar oude geschiedenis van de streek op een interactieve manier tot leven. Jong en oud, lokaal en toerist, leerde er over het dagelijkse leven van heren en knechten, abten en lekenbroeders, gravinnen en... archeologen, via de prachtige collectie, virtuele realiteit en verhalen van bewoners door de eeuwen heen. 

25 jaar lang pionierde pam Ename op vlak van multidisciplinair onderzoek en innovatieve publiekswerking, en kreeg daarvoor internationale waardering. 

Het monument was een gezellige ontmoetingsplek, maar werd hoe langer hoe meer te klein. Vanaf 2024 bereidt het provinciebestuur een nieuwe bestemming voor het gebouw voor.

 

Voor de geschiedenis van Ename kan je vanaf 6 juli 2024 terecht in het Erfgoedcentrum aan de Lotharingenstraat naast het Archeopark onder de naam Erfgoedsite Ename.

plan opbouw pam ename

Pam Ename was opgebouwd volgens een aantal thema's:

  1. Herinneringen
  2. Film 'Een plaats in de tijd'
  3. Tijdslijn
  4. Feest van 1000 jaar
  5. Archeologie van een banket
  6. Het archeologisch verhaal
  7. Archeologisch labo

 a)   Onthaalbalie

 b)   Museumwinkel

Tijdslijn in pam ename
monnik pop in pam ename
pam ename festijn
pam ename onderzoekslabo
jongen scrollt door virtuele tentoonstelling
Meisje kijkt in microscoop
Kromstaf voorzijde
Kromstaf achterzijde
plattegrond pam ename