Derde graad: Informatica- en communicatiewetenschappen

Doorstroomfinaliteit

Lessentabel

  5de 
jaar
6de 
jaar

basisvorming

20

21

godsdienst of 
niet-confessionele zedenleer

2

2

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

wiskunde + STEM

5

5

natuurwetenschappen: biologie

1

-

natuurwetenschappe: chemie

-

1

exploratie

1

-

toegepaste economie

-

1

seminarie / projecten

-

1

specifieke vakken

14

13

(gevorderde) fysica:
·       natuurwetenschappen: fysica
·       gevorderde fysica: elektromagnetisme
·       gevorderde fysica: elektrodynamica

3

2

gevorderde fysica:
·       elektronica

1

1

informaticawetenschappen:
·       programmeren (algoritmen & programmeren)

1

1

informaticawetenschappen:
·       hardware (datacommunicatie,
        computer- & netwerkarchitectuur)

1

1

informaticawetenschappen:
·        programmeren (onderzoeksvaardigheden)
·        programmeren (softwareontwikkeling)
·        databanken (informatie- en databeheer)

4

4

STEM-engineering:
·       STEM
·       STEM-engineering
·       STEM-onderzoeksvaardigheden
·       denkatelier

2

2

practica / labo

2

2

totaal

34

34

Inhoud van de opleiding

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Fysica

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektrodynamica, elektronica, trillingen en golven. Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Informatica

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen informaticawetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen die zelf toe bij het programmeren. Ze leren software ontwikkelen en maken gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen. Verder maken de leerlingen kennis met de opbouw en werking van databanken, computers en netwerken.

Labo en onderzoek

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. De leerlingen leren daarnaast ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Wat na deze opleiding?

Informatica- en Communicatiewetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs … 

Professionele bachelor

Voor de richting Informatica- en Communicatiewetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Gecombineerde studiegebieden

 • Digital Design and Development

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 

 • Informatiemanagement en Multimedia 
 • Informationmanagement & Multimedia (E) 
 • Toegepaste Informatica 

Industriële Wetenschappen en Technologie 

 • Digital Arts and Entertainment 
 • Digital Arts and Entertainment (E) 
 • Elektronica-ICT 
 • Grafische en Digitale Media 
 • Multimedia & Communication Technology (E)
 • Multimedia en Communicatietechnologie 

Onderwijs 

 • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs 
 • Educatieve opleiding: Lager onderwijs 
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Academische bachelor

Voor de richting Informatica- en Communicatiewetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Industriële Wetenschappen en Technologie 

 • Engineering Technology (E) 
 • Industriële Wetenschappen 

Wetenschappen

 • Computerwetenschappen 
 • Informatica

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Meer info

Stel een vraag

Richtpunt campus Ninove - Zottegem - Locatie Zottegem

+32 9 360 19 93