7de jaar: Daktimmerman duaal

Lessentabel

Basisvorming

12

Godsdienst/ Zedenleer

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

6

Specifieke vakken

26

Hout: daktimmerwerk

4

Hout: dakconstructies werkplekkleren

22

Totaal

38