6de jaar: Autotechnieken

Wat leer je?

 • Je leert fouten opsporen op mechanische als elektrisch vlak
 • Je leert inzicht krijgen in de werking van de wagen en het stellen van de juiste diagnose bij defecten
 • Je leert via proeven en metingen de werking van verschillende onderdelen beter kennen en beïnvloeden
 • Je leert over de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur-en regelsystemen
 • Je leert over het uitvoeren van onderhoudsbeurten, het monteren en demonteren en de motor afstemmen met de meest geschikte apparatuur
 • Je leert over het herstellen, afstellen en controleren van het onderstel en van de elektrische installaties
 • Je leert de kostprijs van onderhoudswerkzaamheden begroten en communiceren
 • Je leert klanten op een correcte manier ontvangen en verder helpen
 • Dit is een tso-opleiding

Voor wie?

 • Je hebt interesse in de werking en het onderhoud van auto’s
 • Je hebt interesse voor elektriciteit en elektronica
 • Je beschikt over een gezonde dosis handvaardigheid

Toekomst?

 • Je gaat aan het werk
 • Je volgt een bacheloropleiding
 • Je volgt een Se-N-Se opleiding

Lessentabel

Basisvorming

15

Godsdienst/ Zedenleer

2

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Wiskunde

2

Specifiek gedeelte

20

Praktijk Auto

8

Stage Auto

2

TV Auto: autotechnieken

10

Totaal

35