2de jaar B: STEM-technieken

Wat leer je?

  • 2B bouwt voort op de basisvorming van 1B
  • 2B bereidt je voor op de keuze voor een beroepsrichting
  • Naast een brede basisvorming, maak je er kennis met de opleidingen hout, bouw en schilderen - decoratie
  • Je leert de nodige vaardigheden om vanaf de tweede graad een keuze te kunnen maken voor een opleiding in bouw, in houtbewerking, of in schilderen en decoratie
  • Je volgt de vakken zoals in het gewone onderwijs in de B-stroom, maar met extra ondersteuning binnen de leerlingbegeleiding om je schoolstraject verder mee te ondersteunen.  In dit jaar maak je kennis met Hout-Bouw en Schilder-Decoratie. Op deze manier kan je een gefundeerde keuze maken voor de 2de en 3de graad

Voor wie?

Voor type 3 en type 9

  • Klemtoon voor type 3: bouw en hout
  • Klemtoon voor type 9: schilderen - decoratie

Toekomst?

Dit legt een goede basis om een gerichte keuze te kunnen maken voor een BSO-nijverheidsrichting in de tweede graad.

Lessentabel

Basisvorming

20

Levensbeschouwelijke vakken  

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

Engels

1

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

2

Techniek

3

MAVO

2

Economie/ ICT

1

Plastische opvoeding

1

Specifieke vakken

12

Soema (sociaal en maatschappelijk)

1

Remediëring techniek/ STEM

1

Bouw en hout

5

Schilderen-decoratie

5

Totaal

32

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40