Opleidingsvorm 4

Opleidingsvorm 4 bereidt voor op de arbeidsmarkt (B-stroom) of op vervolgonderwijs (A-stroom). Het volgt de leerplannen en biedt dezelfde eindtermen aan als het gewone onderwijs. 

A-stroom

1ste graad

2de graad

B-stroom

1ste graad

2de graad

3de graad

Verschil tussen A-stroom en B-stroom?

A-stroom

De A-stroom volgt de leerplannen van de dubbele finaliteit. Een leerling die slaagt na een opleiding binnen de dubbele finaliteit, ontvangt een diploma secundair onderwijs. Daarmee kan hij aan de slag op de arbeidsmarkt, of verdere studies aanvatten op het niveau van hoger onderwijs.

De aangeboden richting binnen de OV4 A- stroom behoort tot het zogenaamde domein economie en organisatie.

Het OV4-aanbod richt zich tot leerlingen met een verslag voor type 3, of voor type 9. Voor beide types wordt gewerkt met een geëigende vorm van structurering, prikkelregulatie en het voorspelbaar maken van de leeromgeving.

B-stroom

Voor de opleidingen in de B-stroom worden de leerplannen van het beroepssecundair onderwijs (BSO) gevolgd. Een leerling die slaagt na een zesde leerjaar BSO, ontvangt een getuigschrift zesde leerjaar BSO. Dit geeft rechtstreeks toegang tot de arbeidsmarkt, of tot een vervolmakingsjaar.

Alle aangeboden richtingen binnen OV4 B-stroom behoren tot het zogenaamde STEM-domein. STEM staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics.

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40