2de leerjaar A: Economie en organisatie

Wat leer je?

  • Het tweede leerjaar bouwt verder op de basisvorming van 1A en heeft dezelfde vakken
  • Leerlingen leren een aantal basisconcepten kennen waar later op verder gebouwd wordt.
  • Je krijgt een pakket van 5 uur economie en organisatie. Deze optie geeft de voorbereiding op een verdere studie binnen het domein economie en organisatie. Binnen de school richten we ons op de dubbele finaliteit
  • Binnen de differentiatie zetten we verder in op soema (sociaal en maatschappelijk)

Voor wie?

  • Je volgt de vakken zoals in het gewone onderwijs, maar met extra ondersteuning binnen de leerlingbegeleiding om je schooltraject verder mee te ondersteunen.
  • Je bereidt je voor op een richting in de doorstroomfinaliteit of in de dubbele doorstroomfinaliteit. Bij ons op school kan jij je reeds voorbereiden op de richting ‘Bedrijf en Organisatie’

Toekomst?

Lessentabel

Basisvorming

16

Levensbeschouwelijke vakken  

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Frans

2

Engels

3

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

3

Techniek

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Economie/ ICT

1

Plastische opvoeding

1

Specifieke vakken

6

Soema (sociaal en maatschappelijk)

1

Economie en organisatie

5

Totaal

32

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40