Inschrijven

Maximumcapaciteit bereikt

Ons maximum aantal leerlingen voor volgend schooljaar (2021 - 2022) is bereikt. Je kan je kind wel op de wachtlijst laten zetten. Maak daarvoor een afspraak via 052 39 70 29 om je handtekening op die wachtlijst te plaatsen.

Voorwaarden

Je kind moet een inschrijvingsverslag krijgen van het CLB dat de toelating bevestigt tot het buitengewoon onderwijs type basisaanbod of type 9.

Neem contact op met het CLB van de school waar je kind nu is ingeschreven om te kijken of een overstap naar het buitengewoon onderwijs is aangewezen.

Wat breng je mee?

  • Elektronische identiteitskaart van je kind
  • isi+-kaart van het ziekenfonds
  • Pasfoto
  • Attest gezinssamenstelling (dit kan je afhalen in het gemeentehuis)
  • Rapporten van vorige schooljaren (indien mogelijk)
  • Inschrijvingsverslag CLB

Stel een vraag

Kiempunt campus Buggenhout

+32 52 39 70 29