Voor wie?

Onze school verwelkomt kinderen van 6 tot 13 jaar:

 • in het type basisaanbod
 • in het type 9

Type basisaanbod

Voor wie?

Voor leerlingen van 6 tot 13 jaar die ondanks redelijke aanpassingen niet in staat zijn om het gemeenschappelijke leerprogramma te blijven volgen in het gewone onderwijs.

Aanpak?

 • leerinhouden die dicht aanleunen bij die van het gewone onderwijs
 • aangepaste didactiek
 • ervaringsgericht leren
 • afstemmen op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling
 • paramedische ondersteuning (logo, kine, kinderverzorgster, orthopedagoge en leerlingenbegeleider)
 • regelmatige evaluatie en bijsturing

Wat erna?

Vervolgonderwijs in het gewone (B-stroom) of buitengewone onderwijs is mogelijk (OV 3).

Type 9

Voor wie?

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid. In onze school kunnen leerlingen van 6 tot 13 jaar terecht voor onderwijs type 9.

Aanpak?

 • onderwijs aangepast aan de unieke manier van leren en beleven van kinderen met ASS
 • voorspelbaarheid, structuur, verheldering
 • onderwijs en ondersteuning op maat
 • omkadering door een multidisciplinair auti-team
 • nauwe samenwerking met de ouders
 • regelmatige evaluatie en bijsturing

Wat erna?

Vervolgonderwijs in het gewone of buitengewone onderwijs is mogelijk.

Stel een vraag

Kiempunt campus Buggenhout

+32 52 39 70 29