Inschrijven

Schooljaar 2022-2023

De startdatum voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 is 7 maart 2022.

Je kan je kind aanmelden via info@kiempuntassenede.be.

Na ontvangst van jouw e-mail contacteren wij je om een afspraak vast te leggen.

Voorwaarden

Je kind moet een inschrijvingsverslag krijgen van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat de toelating tot het buitengewoon onderwijs type basisaanbod (voor kinderen met leerstoornissen) of type 2 (voor kinderen met een verstandelijke beperking) bevestigt.

Neem contact op met het CLB van de school waar je kind nu is ingeschreven om te kijken of een overstap naar het buitengewoon onderwijs is aangewezen.

Wat breng je mee? 

Voor de inschrijving (ter plaatse):
  • Elektronische identiteitskaart van je kind
  • isi+-kaart van het ziekenfonds
  • Pasfoto
  • Attest gezinssamenstelling (dit kan je afhalen in het gemeentehuis)
  • Rapporten van vorige schooljaren (indien mogelijk)
  • Inschrijvingsverslag CLB

Stel een vraag

Kiempunt campus Assenede

+32 9 344 98 69