Voor wie?

Het provinciaal buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die het gewoon onderwijs niet kunnen volgen vanwege leerproblemen. Bovendien is in Kiempunt campus Assenede de klasgroep kleiner dan in het gewoon onderwijs. Ook beschikken we over speciale leermiddelen en hulpverleners.

 

Onze school verwelkomt kinderen:

 • in het type basisaanbod, leeftijd van 6 tot 13 jaar
 • in het type 2, leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. 

Kinderen met een attest type basisaanbod 

Voor wie?

Voor leerlingen die doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs type basisaanbod is geen diagnose vereist. Ze komen er terecht wanneer het gewoon onderwijs niet kan tegemoet komen aan hun zorgvragen. Het CLB moet een advies schrijven dat het regulier onderwijs het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen. Het betreft leerlingen met mogelijke leerstoornissen en leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD …). Zij hebben nood aan een specifieke, professionele aanpak.

Aanpak 

Een professioneel team maakt voor het kind een plan op maat in samenwerking met de ouders en andere betrokkenen (REVA, CLB, externe begeleidingsdiensten …):

 • Gerichte aandacht voor talenten, sterktes, fysiek en psychisch welzijn.
 • In kaart brengen van de noden en behoeften met een aangepaste doelenselectie.
 • Specifieke paramedische begeleiding (logo, kine, ergo, ortho, kinderverzorging) in groep of individueel waar nodig.
 • Individueel onderwijs voor wiskunde waar nodig (bijzondere leermeester individueel onderwijs – BLIO).
 • Leertraject in kleine groep op tempo van het kind.
 • Werken vanuit levensechte leersituaties met concreet materiaal: functioneel onderwijs.
 • Ruime aandacht voor muzische beleving, beweging en zwemmen focus op zelfredzaamheid, sociaal-emotionele vaardigheden en leren leren.
 • Warme en veilige leeromgeving waar elk kind zich thuis voelt.
 • Aandacht voor elke kleine stap binnen het leerproces.
 • Evaluatie van het leerproces per kind (kindcontacten, oudercontacten, observaties, schriftelijke en mondelinge toetsen, klassenraden, zorgoverleg).

Wat erna?

Bij het voltooien van het leertraject op onze school krijg je na de klassenraad informatie over de verdere vorming van jouw kind op een oudercontact of via het CLB.

Dit kan het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO opleidingsvorm 3) of gewoon secundair onderwijs (beroepssecundair of technisch secundair onderwijs) zijn.

Kinderen met een attest type 2 (2,5 tot 13 jaar)

Voor wie?

Onderwijs op maat voor kleuters en lagere schoolkinderen met een matige of ernstige mentale beperking die met een attest type 2 doorverwezen worden naar het buitengewoon basisonderwijs.

Aanpak 

Een professioneel multidisciplinair team maakt voor het kind een plan op maat in samenwerking met de ouders en de andere betrokkenen (REVA, CLB, externe diensten …):

 • Gerichte aandacht voor talenten, sterktes, fysiek en psychisch welzijn.
 • Specifieke paramedische begeleiding (logo, kine, ergo, ortho, kinderverzorging), zowel op de klasvloer als in individuele therapie / ook de BLIO-leerkracht ondersteunt op de klasvloer.
 • Aanleren aan de kinderen wat bij anderen spontaan groeit.
 • Zorgen voor ‘goesting’ in leren, door aangepaste leermethodes, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Zo krijgen ze de kans om zich optimaal te ontplooien en zichzelf te zijn in onze samenleving.
 • Warme en veilige leeromgeving waarin elk kind zich thuis voelt.
 • Zorgen voor een aangepast, individueel leertraject per kind.
 • Aandacht voor elke kleine stap binnen het leerproces.
 • Een sterk gezondheidsbeleid met veel bewegen en zwemmen.
 • Evaluatie van het leerproces per kind (observaties, oudercontacten, kindcontacten, aangepaste mondelinge en schriftelijke testen, klassenraden, zorgoverleg zowel intern als met externen).
 • Focus op zelfredzaamheid en sociaal-emotionele vaardigheden.
 • Spelend leren (doe-activiteiten werken inspirerend – zo leren ze uit eigen ervaringen).

Wat erna?

Bij het voltooien van het leertraject op onze school krijg je na de klassenraad informatie over de verdere vorming van jouw kind op een oudercontact of via het CLB.

Dit kan het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO opleidingsvorm 1 of 2) zijn.

Stel een vraag

Kiempunt campus Assenede

+32 9 344 98 69