Onze troeven

Waarom kiezen voor Kiempunt campus Assenede?

 

Kosteloos onderwijs

 • Gratis leeruitstappen.
 • Gratis zwemlessen en gebruik van schoolmateriaal.
 • Gratis busvervoer.

 

Gespecialiseerde therapieën

 • Ergotherapie, individuele therapie, logopedie.
 • Activiteiten: winkelen, kookactiviteiten, zwemmen.
 • Sherborne, kine.
 • Muzische vorming.
 • Hygiëneactiviteiten.
 • Zindelijkheidstraining.
 • Snoezelen.

 

Het karakter van de school wordt getypeerd door de aanwezigheid van onderwijs type basisaanbod en onderwijs type 2. Voor kinderen op de grens tussen type basisaanbod en type 2 betekent dit vaak een meerwaarde. 

 

 • Een professioneel multidisciplinair team dat zich regelmatig bijschoolt.
 • Tweewekelijks zwemmen doorheen het hele schooljaar.
 • De school ligt in een oase van groen: maximaal genieten van de natuur binnen het domein en bij wandelingen buiten het domein.
 • Uitstappen naar nabijgelegen winkels zijn ideaal bij het nastreven van sociale zelfredzaamheid en integratie.
 • We zijn een open gemeenschap met respect voor elke levensopvatting en religieuze of filosofische overtuiging.

Waarom kiezen voor provinciaal onderwijs?

Onze school maakt deel uit van een groot netwerk van scholen: de provinciale scholen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden. Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Onze prioriteiten?

 • Via geïntegreerde algemene sociale vorming groeien de leerlingen maximaal uit tot gelukkige, respectvolle, flexibele, creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke jongvolwassenen.
 • We hanteren een duidelijk gestructureerd en consequent (ortho)pedagogisch kader, waarin beleefdheid, inzet, eerlijkheid en respect centraal staat.
 • We streven ernaar dat de leerlingen volwaardig deel kunnen uitmaken van de snel evoluerende, diverse maatschappij.
 • De school voorziet overgang naar het naschoolse leven via interne en externe samenwerkingsverbanden, zowel met andere scholen als met allerlei andere organisaties.
 • Leef- en leerhouding zijn bij ons evenwaardig.

Stel een vraag

Kiempunt campus Assenede

+32 9 344 98 69