Raden

Klassenraad

De klassenraad staat in voor de  begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

De klassenraad bestaat uit:

  • De klastitularis
  • De Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs (BLIO)
  • De betrokken leerkrachten
  • Paramedici
  • De directeur

De klassenraad kan uitgebreid worden met een lid van het CLB.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een adviesorgaan die de communicatie bevordert tussen leerlingen, de directie en leerkrachten. Op die manier creëert de leerlingenraad optimale ontplooiingskansen voor alle leerlingen.

Gezien de jeugdige leeftijd van de leerlingen en de eigenheid van het buitengewoon basisonderwijs, is de leerlingenraad samengesteld uit leerlingen uit de hoogste pedagogische klassen (11- tot en met 13-jarigen). 

Schoolraad

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid tegenover het schoolbestuur. Over de algemene organisatie en de werking van de school oefent de raad zijn bevoegdheden rechtstreeks uit tegenover de directeur.

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, schoolpersoneel en de lokale gemeenschap.

  • Vertegenwoordiger ouders: Annelies Roegiers
  • Vertegenwoordiger lokale gemeenschap: Chantal Bobelijn
  • Vertegenwoordigers personeel: Lisa Cuyt (voorzitter), Els De Saedeleer, Ann Moeraert, Marijke Verstraeten

Ouderraad

De ouderraad heeft een adviesbevoegdheid tegenover de schoolraad.

Stel een vraag

Kiempunt campus Assenede

+32 9 344 98 69