Educatieve materialen

Opdrachtenboekjes

Gebruik het opdrachtenboekjes 'Berg vol zon' voor de 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs in de klas of bij een bezoek aan Fabriek Energiek:

 

Bracht je een bezoek aan Fabriek Energiek met de klas? Gebruik de boekjes met naverwerkingsopdrachten:

Video's

Materialenbox

Ontleen de materialenbox die bij het lespakket ‘Het klimaatprobleem’ hoort. 

  • In dit lespakket leren leerlingen over de oorzaken van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de planeet. Ze maken een onderscheid tussen natuurlijke en menselijke oorzaken van klimaatverandering en bekijken de gevolgen ervan, zowel globaal als regionaal.  Dit lespakket is ontwikkeld door klimaatlink en kan je downloaden op de website
  • Via de materialenbox voeren leerlingen zelf experimenten uit waarin ze ontdekken wat de oorzaken van klimaatverandering zijn. 

Meer educatief materiaal?

Natuur-educatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm heeft een uitgebreid aanbod aan educatieve materialen die je kan ontlenen.

Kies uit:

Meer natuur- en milieueducatie?

Stel een vraag

dienst Natuur- & Milieueducatie - Fabriek Energiek

+32 9 267 71 50