Wat is eGov?

eGov ondersteunt lokale besturen op vlak van digitale dienstverlening:

  • Oost-Vlaamse gemeenten en OCMW's
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • politiezones
  • polders en wateringen
  • hulpverleningszones
  • kerkfabrieken
  • autonome agentschappen

Waarom kiezen voor eGov?

eGov zet volop in op haar brugfunctie tussen de lokale overheden onderling en tussen de lokale en hogere overheden via verschillende overleg en -stuurorganen zoals de stuurgroep lokaal e-Government, VVSG werkgroep informatieveiligheid, VVSG werkgroep GIS, veiligheidsoverleg met de PODMI … Detectie van gemeenschappelijke behoeften en mogelijke oplossingen en het samen formuleren van standpunten staan hierbij centraal.

Twitter

Stel een vraag