Gemeentelijke administratieve sancties

Wil je als gemeente overlast en kleine criminaliteit aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties (GAS)? Dan ondersteunen we je hier graag bij.

Gemeenten kunnen een provinciaal sanctionerend ambtenaar aanstellen voor het voeren van de GAS-procedure. Een merendeel van de Oost-Vlaamse gemeenten doen een beroep op onze expertise voor GAS 1-2-3 (de klassieke overlastfenomenen zoals sluikstort, nachtlawaai, etc.) en voor GAS 4 (stilstaan en parkeren).

Wat doen we?

  • De provinciaal sanctionerend ambtenaar treedt op in naam van de gemeente.
  • Wij voeren GAS-procedure vanaf ontvangst van de vaststelling tot het opleggen van de boete.
  • Wij werken samen met GAS-bemiddelaars.
  • Wij vormen een aanspreekpunt voor vragen over de toepassing van de GAS-wetgeving.
  • Wij staan garant voor kwaliteit, transparantie en onafhankelijkheid.

Interesse?

Vraag meer info via mail op gas@oost-vlaanderen.be.

Prijs op aanvraag.