De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Recreatiedomeinen – Provinciaal domein De Gavers

Sluiting vereffening 31 maart 2020:
- Goedkeuring van het vereffeningsverslag van 07 mei 2020
- Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de vereffenaars voor resp. hun mandaat/hun opdracht
- Afsluiting van de vereffening
- Overdracht van het resterende netto-actief aan het provinciebestuur

Beslissing

goedgekeurd