De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Waalse Krook cvba – voorbereiding Algemene Vergadering van 02 juni 2020

- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van de voorstellen

Beslissing

goedgekeurd