De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Patrimonium – Waterloop 739a te Deinze

Verlegging waterloop i.k.v. nieuwe verkaveling
Goedkeuring van de proces-verbalen van opmeting en machtiging van de Deputatie de provincie in rechte te vertegenwoordigen

Beslissing

goedgekeurd