De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Provincieraad – samenstelling

Provincieraadslid Eric Scheire: kennisgeving einde verhindering
Akteneming van de beëindiging van de periode van verhindering en van de heropname van het mandaat

Beslissing

aktegenomen