De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Vraag van Greet De Troyer

Neven- en herbestemming van kerken, project Kerk in het Midden, visie deputatie inzake taak provinciale promotor vs. Vlaams projectbureau (haalbaarheidsonderzoek) en inzake ruimere richtinggevende functie-invulling i.k.v. lokale behoeften