De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen – vertegenwoordiging

- beëindiging van de huidige mandaten
- voordracht van 2 gedeputeerden en 5 provincieraadsleden in de Raad van Bestuur
- aanduiding van 2 gedeputeerden en 5 provincieraadsleden in de Algemene Vergadering