De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Vernieuwd streekbeleid

Overlegstructuur Waas en Dender – vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur:
- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers

Beslissing

goedgekeurd

stemresultaat