De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Scheldemondraad – vertegenwoordiging

- beëindiging van de huidige mandaten
- aanduiding van de wnd. gouverneur en de gedeputeerde bevoegd voor Europese en internationale samenwerking
- voordracht van 3 effectieve leden (provincieraadslid)
- voordracht van 3 plaatsvervangende leden (provincieraadslid)

Beslissing

goedgekeurd

stemresultaat